VİDEOLAR

Baran Şimşek müşterilerin, “Fiyatınız Yüksek” itirazlarına karşı satış profesyonellerinin hazırlıklı olmalarını öneriyor ve nasıl bir yöntem kullanmaları gerektiğini açıklıyor.

Ahmet Ekiz bu videoda bugünün satışçısının içinde bulunduğu yoğun rekabet koşullarında öne çıkabilmesi için iletişim tarzıyla fark yaratması gerektiğini, bunu da müşterileri gözünde güvenilir olabilmesiyle gerçekleşebileceğini anlatıyor.

Baran Şimşek bu videosunda satış profesyonellerinin nasıl bir eğitim almaları gerektiğini açıklıyor.

Ahmet Ekiz bu videoda bir şirkette her çalışanın satışçı mantığına sahip olmasının önemini ve bunun için satışçılık eğitimine katılması gerektiğini açıklıyor.

Ahmet Ekiz Bu videoda iyi bir satışçının nasıl olması gerektiğini açıklıyor.

Bu videoda Baran Şimşek müşterilerin ürünleri değil onlardan elde edecekleri faydaları satın almak istediklerini öne sürüyor ve satış profesyonellerinin ürünlerini değil müşterilerine kazandıracakları faydaları açıklamaları gerektiğini örneklerle zenginleştirerek sunuyor.

Bu videosunda Baran Şimşek doğru ve etkin soruların önemi üzerinde duruyor ve bunların müşterinin ilgisini çekip ikna olmasına giden yolu nasıl açtığını açıklıyor. Yanlış soruların ise müşteriyi kaçıracak kadar zararlı olduğunu örneklerle anlatıyor.

Mert Aydıner bu videoda, kararlarımızı verirken duygusal ve rasyonel beynin ne kadar etkili olduğunu ve buna göre satışta ikna yönteminin nasıl olması gerektiğini anlatıyor.

Mert Aydıner bu videoda, kararlarımızı verirken duygusal ve rasyonel beynin ne kadar etkili olduğunu ve buna göre satışta ikna yönteminin nasıl olması gerektiğini anlatıyor.

Baran Şimşek bu videosunda müşterilerin satın alma isteklerini hangi sinyallerle verdiklerini ve buna karşı bir satış profesyonelinin nasıl davranması gerektiğini anlatıyor.

Ahmet Ekiz bu videoda müşteriler ve şirketlerin ilişkilerine uzun vadeli bakabilmeleri ve ticari ilişkilerinde çift taraflı hareket etmelerinin önemini açıklıyor.