Satış Getiren Farklılaşma Stratejileri

Satış Getiren Farklılaşma Stratejileri

“Strateji tamamen uzmanlaşmakla ilgilidir.” Jack Trout – Konumlandırma Stratejileri

 

Varsayalım ki gıda perakendesinde çalışıyorsunuz. Ürününüz çok güzel. Herkes beğeniyor. Herkes seviyor. Hatta bazı ürünlerinizin “fanatikleri” oluşmuş durumda. Cezbedici şekilde güzel bulunuyor. Sürekli aranıp soruluyor.

 

Yeter mi?

 

Bu bir biri ardına verdiğimiz olumlu örnekler satışları artırmaya yeter mi? Müşteri memnuniyetini sağlamaya yeter mi? Daha da ötesi, müşteri sadakatini uzun vadede sizden, markanızdan, mağazanızdan, marketinizden yana tutmaya yeterli gelir mi?

 

Tek kelimeyle cevap veriyorum: “Gelmez!”

 

Satış yönetiminde “hizmet ve hizmetle farkındalık oluşturma” ve bir adım sonrasında farklılaşma için sadece “ürün gücü” yeterli olmaz.

 

Peki, ürün gücü dışında satış getiren güç ya da güçler nedir, nelerdir?

 

Daha fazlası gerekir.

 

Ne gibi mesela?

 

Mesela, “Marka gücü ve marka etkisi” gibi. Marka, ürünlerinde ötesinde müşteri zihninde ve müşteri algı kodlarında çok etkin bir pazarlama enstrümanıdır. Sahip olduğunuz tüm ürünleri ve ürün gruplarını “tek ve bütün bir kelimenin gücüyle” müşteri zihninde kalıcı şekilde yer etmesini sağlar.

 

Mesela, hizmet ve hizmet tasarımı” ile farklılaşma. Satış yönetiminde hizmetin müşteri kazanma, mevcut müşterileri elde tutma, müşterilerle gönül bağı üzerinden ve gönül frekansında güçlü ve ideal iletişimler kurma gibi fonksiyonları vardır.

 

Bu açıdan bakıldığında hizmet harikulade farklılaşma stratejilerinden biridir.

 

İmaj ve imaj yönetim unsurlarıyla farklılaşma da satış yönetiminde puan kazandıran uygulamalardandır. İmaj, markadan daha soyut ama çoğu zaman marka kimliğinin, marka değer ve mimarisinin türev üzerine kuruludur. Farklılaşma kategorileri içinde imaj ve imajinel unsurlara ağırlık verilmesi farklılaşma stratejilerinin soyuttaki en uç noktasıdır. İyi tasarımlanmış ve stratejik hedefe odaklanmış imaj kümeleri ile müşterinin algı dünyası üzerinde güçlü etkiler oluşturmak mümkündür. İşte imaj yönetiminin farklılaştırıcı detay enstrümanları:

 

Örnek

 

Stratejik tercih nüanslarıyla (Stratejik pazarlama, rekabet argümanları ve pazar tercihleri ile) farklılaşma

 

Marka konumlandırması ile farklılaşma, (Positioning)

 

Kurumsal yönetim, liderlik vizyonu ve vizyon derinliğiyle farklılaşma,

 

Ana süreç, süreç ve alt sürçlerde tercih edilen farklı ve sonuç odaklı işmodelleri ile farklılaşma,

 

“Benzersiz” Müşteri vaadi ile farklılaşma

 

Kurum kültürünün ideal “çekiciliği” ile farklılaşma

 

Fiyatla farklılaşma,

 

Kalite ve kalite algı yönetim detaylarıyla ve kalite belgelendirme sistemleriyle farklılaşma,

 

Detayda Renklerle farklılaşma

 

Ayırt edici sayı ve nitelikteki kampanyalarla farklılaşma, (indirim, promosyon)

 

Reklam kampanyaları ve reklamlardaki marka yüzüyle farklılaşma (Markanın hatırlanma ve bilinme oranlarına yansıyan tarafıyla)

 

Sembol, simge, logo, logotype, ayraç, slogan, motto ile tanımlayıcı ve konumlayıcı kavramlarla farklılaşma,

 

Ambalajla farklılaşma

 

Kampanyalarda mecra kulanımı ile farklılaşma

 

Sosyal sorumluluk projelerindeki imajinel duruşla farklılaşma,

 

Ürün şekil, içerik, kutu tasarımı, etiket, görsel sunumla – tasarımın gücüyle farklılaşma

 

Periyodik relansmanlarla farklılaşma,

 

İnovatif buluş, yenilikçi keşif ve yeni ürün geliştirme imajıyla farklılaşma, (yenilikçilik imajı ile)

 

Dijital anlam kümelerinde (site, blog, B2B, B2C satış siteleri, digital kampanya, sosyal medya hesapları ile farklılaşma,

 

Farklılaşma stratejileri hayat kurtarır.

 

Markanın 360 derece perspektiften hedef kitlesi ile doğru, geçerli, kolay algılanır, imaj oluşturan yönleriyle iletişim kurabilmesinde farklılaştırma stratejilerini bilmek ve kullanmak satışlarında paralelinde artmasına sebep olur.

 

Çünkü marka tüm değer ve fayda aurası ile müşteri karşısına en etkin ve en ideal şekilde çıkmış olacaktır.

 

Müşteriye iletilen mesaj en açık, en çekici, en yaratıcı, en farklı, en doğru haliyle iletişime konu olduğunda müşteri de bunu satın alma kararıyla taçlandıracaktır.

 

Farklılaşma stratejilerinin hepsi…İyidir. Güzeldir. Hoştur.

 

Farklılaşın!

 

Ta ki o büyük “evreka!” nidasına ulaşana kadar! Nedir o nida?

 

“Satıyorum, satıyorum, SAAAAAT-TIM!”

Aydın YILDIZ
Aydın YILDIZ Marka Danışmanı

Comments are closed here.

SON MAKALELER