Müşterisini Yaratan Satıcı

Kasım 4, 2020 6:19 pm Published by

Müşterisini Yaratan Satıcı
Özhan Atalay

Bu kitabı, tüm beceriler kullanıldığı halde satışların istenen seviyeye gelmediği durumların analiz edilebilmesi amacıyla yazdım.

Satışların düşmesi veya bir türlü istenen seviyeye çıkmaması firmada sorun teşkil ettiğinde; satış fonksiyonuna bir kademe daha dışarıdan yaklaşmak gerekir ki o da bir dönüşüm yöneticisinin holistik bakış açısıdır.  Sorumlu olduğunuz konudaki bir ürün veya hizmet, artık arzu edilen satış rakamlarına ulaşamıyorsa ne yapılması gerek? O segmentte ürününüze gerçekten ihtiyaç var mı, fiyatı doğru mu, niş bir konuya mı girmişsiniz, eskimiş, yaşam eğrisi dolmuş bir ürünü mü satmaya çalışıyorsunuz, olmayacak bir işin peşinde mi koşuyorsunuz?  

Bu kitap; satış yöneticileri başta olmak üzere, ürün ve firma yöneticilerini, iş sahiplerini hedefleyerek onlara ürünlerini geniş açıdan nasıl yargılayabilecekleri konusunda bilgiler veriyor. Kitabı bitirdiğinizde işiniz ile ilgili test etmeniz gereken pek çok şey bulacağınızdan kuşkum yok.

https://www.kitapyurdu.com/kitap/musterisini-yaratan-satici/561300.html&filter_name=m%C3%BC%C5%9Fterisini%20yaratan%20sat%C4%B1c%C4%B1

İÇİNDEKİLER
Giriş…………………………………………………………………………………….17
Satınalma yöntemlerinde değişme……………………………………..….27
Yeni Felsefe Ürün Değil Müşteri Odaklılık………………………………41
Ürün Değil Arkasındaki Felsefe Satılır……………………………………55
Ürünün Sunduğu Değerlerin Analizi …………………………………..…65
Pozisyon, Segmentasyon ve Kanal Yapısı……………………………..…71
Niş, Tekelleşmiş veya Doymuş Pazarlar………………………………….83
Fiyat Politikasının Test Edilmesi…………………………………………….91
Ürünün Yaşam Eğrisi……………………………………………………………101
Pazarın ve Satışların Ölçümlenmesi………………………………………107
Markaların Gücü ile Baş Edebilmek…………………………………….…119
Satışa Yönelik Dijital Pazarlama……………………………………………137
Son Söz……………………………………………………………………………….153

Tags: , , , , ,

Categorised in: , , ,

This post was written by Özhan ATALAY

Comments are closed here.