Başarılı Satışın İpuçları

Başarılı Satışın İpuçları

Satış mesleği çok özel bir meslek.Bu meslekte başarılı olmanın ipuçları takdir edersiniz; çok ve çeşitli ama bazıları var ki çok özel. İşte bu yazı boyunca Başarılı Satışın İpuçlarını irdeleyerek en değerli ipucuna ulaşmaya çalışacağız.

 

Hazırlığından, süreçlerine, uygulama ve metot çeşitliliğinden, sunum ve iletişim stillerine, ritüellerinden, güzelliklerine kadar çok geniş perspektife sahip.

 

Satış mesleğinde başarılı olmanın çok çeşitli yol ve yöntemleri elbette var. Ama ideal satışlara ulaştıran en değerli ipuçları her zaman müşteri iletişiminde sarfedilen en sıradan cümlelerin içinde bulunur. Öyleyse hedef satışlara ulaştırmanın kanıtlanmış en etkili yolu şimdiden belli. Mottolaştırarak ifade edersek; “Müşterinin verdiği İpuçları yakala, istenir satışlara ulaş!”

 

Satış mesleği öncelikle “insana çok yakın”.

 

Satış mesleği öncelikle insan odaklı. Dolayısıyla çok yoğun derecede “iletişim merkezli.”

 

İçerisinde işletme biliminin hemen hemen tüm öğretileri var. Bu yüzden “şenlikli”.

 

“Satış yapmak” kavramının içine bakın neler sığıyor?

 

Satış vizyonu, satış planlaması, satış hedefleri, satışa hazırlık, satışa odaklanma, satış isteği, akıllı root sistematiği, müşteri ziyaretleri, etkileyici ürün bilgisi sahipliği, marka bilgisi, sektör bilgisi, rakip bilgisi, müşteri ihtiyaç okuması için satışçının hassas sensorları ve açık radarları, hayalgücü keskinliği, izlem ve gözlem kıvraklığı, etkili soru sorma becerileri, farklı tonlarda kulağa gelen cevapların içinden en değerli ipuçlarını yakalayarak ürün satmak, ilave ürün satmak, alternatif ürün satmak, etkili teklif hazırlama, müşterinin istek-ihtiyaç-beklenti ve problemlerini anlama, satış iletişimini sürdürme, satış sonrası müşteri hizmetleriyle daima müşterinin yanında olma…

 

Satış yapmak; kavramı kendi içinde derinlikli bir kavram. Çok yönlü ve çok boyutlu. Özel satışçı yetenekleri gerektiriyor. Özünde insan ve insan davranışları olduğu için”iletişimin etkileyici gücüne” sahip olmayı ve onu ustaca manevralarla kullanabilmeyi gerektiriyor.

 

Satışçı, tüm bu açılardan bakıldığında özel bir “yetenek haritasına” sahip olması gereken “özel bir kişi” gibi görünüyor.

 

Satışçı; mesleği gereği çok yönlü faydalar üreten bir kişi. Öncelikle karşısına aldığı ve onu “mutlu etmeye adandığı: Müşterileri için. Sonrasında kendisi, ailesi, çevresi, iş çevreleri, departmanı, kurumu, markası ve en geneliyle toplum için değer ve fayda üreten bir kişi.

 

İşi ekonomik ortam içinde mevcut ve potansiyel gereksinimlere odaklanarak ortaya çıkan ihtiyaç alanları tespit etmek ve hızla bu ihtiyaçları gidererek sürekli artan ve büyüyen “değer kümecikleri” oluşturmak. İşte budur. Sonuçta ne olur?

 

Müşteride, kurumda, toplumda ve satışçıda “genel bir memnuniyet hali. Sebep, “acı veren” ihtiyaç halinin son bulması ile ortaya çıkan alışverişin ortaya çıkardığı genel bir “haz hali.”

 

Satış yapmak, insanı geliştiren bir aktiviteler bütünü. İşin içinde tahmin yapmak, öngörmek, planlamalar yapmak, organize olarak hareket etmek, koordineli çalışmak, bizzat için içinde olmak ve müşteriye yakın olmak, onunla iletişimde olmak var. Dahası son aşamada da geri çekilip aslında ne olup bittiğine yakın plan bakmak var. Yani tümsatış sürecinin kontrolü. Satış sürecine tam da bu açıdan bakıldığında tüm sürecintemel yönetim bilimlerinin tüm “olmazsa olmazları”(sine quanone) içinde işlediğini gözlemleriz.

 

Satış yapmak, bu disiplinleri hayata geçirmede satışçı karakterini besleyen ve becerilerini keskinleştiren unsurlardır.

 

Satış 360 derecelik bu perspektif okumaları göz önüne alındığında sahip olduğu”aktivite zenginliği” ile son derece doyurucu ve zevkli bir meslektir.

 

Satışta ideal başarıların sahibi olmak için İpuçları çok ve çeşitlidir.

 

Bu meslekte parmakla gösterirken başarıların sahibi olmak için aslında tek motivatör ve enerji kaynağına sahip olmak yeterli:

 

İpuçları makale boyunca zaten verildi.

 

Ama ben uyguladığınızda sizleri etkili satışlara götürecek o herbiri birbirinden etkili ipuçları içinden bana göre en değerlisini ve pahabiçilmez olanı söylemek ve onu tüm satışçılar için “baş tacı” kılmak isterim:

 

“Satış yapmayı sevmek” 

 

Satışta başarı için İpuçları çoktur ama kralı budur!

Aydın YILDIZ
Aydın YILDIZ Marka Danışmanı

Comments are closed here.

SON MAKALELER